We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
BulgarianEnglishGreekRomanianTurkish
Моята количка
0.00 лв.
Здравей, Хуминова киселина!

Здравей, Хуминова киселина!

Земеделските стопани обръщат все по-голямо внимание на използването на органични торове, а количеството на органичните торове се увеличава от година на година.

Органичните торове съдържат голямо количество органична материя и различни хранителни вещества, подобряват почвата, увеличат добива и качеството и стават все по-популярни сред земеделските производители.

Хуминовата киселина е вид органична макромолекула, която е напълно разтворима във вода. Получава се от голямо количество торф, лигнитни и обветрени въглища чрез окисление, подкиселяване и екстракция. Хуминовата киселина способства почти 100% абсорбиране и усвояване на органични вещества от земеделските културите. Изчислено е, че 1 kg концентрирана  хуминова киселина е еквивалентен на съдържанието на 8 тона разтворими вещества в органичните торове.

Основният компонент на хуминовата киселина е органична материя, която може да се използва на различни етапи от растежа на растенията. От фаза „семе/разсад“, през фаза „цъфтеж“, фаза „плодобразуване“, фаза „разтеж на плода“ до фаза „зрееене“. Хуминовата киселина увеличава устойчивостта земеделските култури на стрес и усилва естествения им имунитет; стимулира диференциацията на цветните пъпки; стимулиране растежа на плодовете и синтеза на хранителни вещества; подобрява добива и качеството.

Хуминовата киселина е обект на все по-голямо внимание и прилагане и поради растящите изисквания за качеството на продуктите и норми на опазване на околната среда. В земеделието използването на хуминовата киселина се увеличава ежегодно.

Структура на хуминовата киселина

Хуминовата киселина се нарича още хумусна киселина. Почвоведите подчертават, че микробиалното разграждане играе основна роля в образуването на хумусната киселина, поради което тя трябва да се нарича „хумусна киселина“, докато химиците смятат, че хумусната киселина се трансформира главно от растенията. В промишлеността обикновено се използва общият термин „хуминова киселина“.

Хуминовата киселина е смес, съставена главно от кафява хуминова киселина, черна хуминова киселина и фулвова киселина. Основната структура на тези макромолекулни вещества е ароматен пръстен и алицикличен пръстен, а пръстенът е свързан с карбоксилни, хидроксилни, карбонилни, хинонови бази и други функционални групи. Тези вещества могат да обменят, адсорбират, комплексират и хелират с метални йони като калций, желязо, магнезий, цинк, манган и молибден в почвата. Образуват комплексни или хелатни вещества, предотвратяват фиксирането на металните йони от почвените частици и значително подобряват степента на използване на микроелементите.

Влияние на хуминовата киселина

  1. Повишава ефективността на усвояване на азота

Хуминовата киселина се произвежда главно от торф, лигнитни въглища и други вещества чрез изкуствено окисление (например обработка с въздух, озон или друг реактив) за образуване на регенерирана хумова киселина. Хумовата киселина е вид органични макромолекули, които са напълно разтворими във вода, а чрез методът на неутрализация може да се използва за получаване на комплексни хуминови торове, като амин на хуминова киселина, цинк на хуминова киселина, хуминова киселина на макро- и микроелементни торове, карбамид и желязо и др. Тези торове се абсорбират и усвояват от земеделските културите почти на 100 %, което значително подобрява степента на уползотворяване на хранителните вещества.

  1. Повишава степента на оползотворяване на фосфора и калия

Хуминовата киселина се свързва с фосфатни и калиеви йони в почвата и образува комплексни и/или хелатни вещества. Това предотвратява комбинирането на тези хранителни йони с метални йони в почвата и да образува неразтворими във вода вещества, които се абсорбират от почвените частици. В резултат значително се подобрява достъпността на калия.

  1. Подобрява степента на оползотворяване на органичните вещества

Органичните торове съдържат голямо количество органични вещества, но повече от 90 % от тях са неразтворими във вода и не могат да бъдат абсорбирани и оползотворени от корените на земеделските култури. Органичните вещества, съдържащи се в хуминовата киселина, се извличат и са напълно разтворими във вода и директно се абсорбират. Изчислено е, че 1 kg концентрирана  хуминова киселина е еквивалентен на съдържанието на 8 тона разтворими вещества в органичните торове.

Хуминовата киселина играе много важна роля за увеличаване на добива и подобряване на качеството на селскостопанската продукция.

Plant Nutrition and Protection, China