We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
BulgarianEnglishGreekRomanianTurkish
Методи на приложение

Био Шанс е съвместим и с всички препарати за растителна защита

 

МЕТОДИ НА ПРИЛОЖЕНИЕ ПРИ СЕЛСКОСТОПАНСКИ КУТУРИ И ДЕКОРАТИВНО ОЗЕЛЕНЯВАНЕ
 1. Листно пръскане.
 2. Капково напояване – надземно и подземно.
 3. Обработка на семена.
 4. Накисване на резници и фиданки от дървета и храсти.

Хуматите не се задържат достатъчно дълго в почвата, тъй като с тях се хранят и растенията, и микроорганизмите. Затова Био Шанс се внася в нея едновременно с поливките многократно и в продължение на целия вегетационен сезон в интервал от 10 дни до 15 дни.

КОМБИНИРАН ПОДХОД ЗА ПО-ВИСОК ЕФЕКТ

При обработка на семената или на посадъчния материал и 3-4 последващи третирания (пръскания) по време на растежа се постига:

 • поява на израстък – от 2 до 9 дни по-рано.
 • по-висока кълняемост – от 7% до 10%.
 • по-висока енергия на покълване – от 12% до 14%.
 • израстъци с подравнена височина.
 • височина и братене на растенията – от 10% до 19% по-високи показатели.
 • количеството на продуктивни растения – увеличение от 15% до 17% на 1 m².
 • по-висока производителност от 15% до 20%.
 • устойчивост при неблагоприятни условия.
 • подобряване на качеството на продукта.
САМОСТОЯТЕЛНО И С ДРУГИ ПРЕПАРАТИ

Био Шанс  се прилага както самостоятелно, така и в смеси с минерални и органични торове или на техен фон. В този вариант коефициента на полезно действие на хумата във вид на добив значително нараства.

Изключение прави едновременното внасяне с фосфорни торове. Поради образуването на неразтворими съединения се препоръчва те да се внасят разделно.

Концентрацията и количеството, необходимо за обработка, се определят от метода на третиране и от вида на третираната култура. Вижте подробна информация за употребата на Био Шанс ТУК