We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
Моята количка
0.00 лв.
Ползи за почвите

Възстановяване на плодородието на почвата с Био Шанс 

След като попаднат в почвата, хуминовите киселини започват да работят за възстановяване на плодородието на почвата – активират почвения хумус и свързват вредните вещества. При редовно използване се постига възстановяване на продородието на почвата.

Как влияе на почвата обработката с течния био тор от торф Био Шанс?

 • предотвратява деградацията.
 • подобряват структурата на почвата.
 • намалява процесите на ерозия.
 • осигурява постепенно натрупване и възстановяване на хумуса.
 • ускорява почвеното възстановяване и плодородието на горния слой.
 • подобрява водния баланс, повишава пропускливостта и показателите за задържане на вода.
 • активира поглъщането на хранителни вещества от почвата: N, P, K, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo, Mg, Ca, Sе.
 • повишават катионния обмен на почвата.

Кога Био Шанс е особено подходящ за възстановяване на плодородието на почвата?

 • алкални почви с ниско съдържание на желязо.
 • песъчливи, глинести почви с ниско органично вещество (хумус).
 • кисели, подзолисти почви с ниско съдържание на хумус.
 • солени почви (солени блата).
 • варовити почви.

ОЩЕ ПОЛЗИ

Дългогодишната и прекомерна употреба на химически торове и препарати  води  до изтощение на почвите и изобилстващи вредни отлагания и тежки метали. 

Обработването на почвата в ПРЕДСЕИТБЕНИЯ ПЕРИОД с Био Шанс  почиства от отлагания, тежки метали и радионуклеиди, увеличава съдържанието на хумус и регулира по естествен път нивото на Ph.

Употребата на Био Шанс  води до намаляване на мобилността на тежките метали. Подвижността на медта се намалява с 15%, на цинка с 50%, на оловото с 25%, на кадмия с 15%.

Био Шанс се използва и за дезоксидация на почвата. След употребата му почвената киселинност намалява средно с 0,3-0,5 рН точки. Съдържанието на подвижни калиеви съединения се увеличава с 30-40% (в някои случаи и с 90%), съдържанието на мобилен фосфор се увеличава с 20-40%, общото съдържание на азот се увеличава с 20-30%.

При третиране СЛЕД ЖЪТВА с Био Шанс, биологично активния му състав, чрез съдържащите се в него микроорганизми и ензими, се свързва с и активира автохтонните бактерии  в почвата, което катализира естествения процес на разграждане на целулозните остатъци от културата-предшественик.

Вижте как да пристъпите към възстановяване на плодородето на почвата с Био Шанс ТУК.