We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
BulgarianEnglishGreekRomanianTurkish
Ползи за почвите

Торфът – най-добрият източник на хуминови киселини за почвата

След като попаднат в почвата, хуматите активират почвения хумус и  свързват вредните вещества. При редовно използване се постига възраждане на естественото плодородие на почвата.

Как влияе на почвата обработката с течния био тор от торф Био Шанс?

 • предотвратява деградацията.
 • подобряват структурата на почвата.
 • намалява процесите на ерозия.
 • осигурява постепенно натрупване и възстановяване на хумуса.
 • ускорява почвеното възстановяване и плодородието на горния слой.
 • подобрява водния баланс, повишава пропускливостта и показателите за задържане на вода.
 • активира поглъщането на хранителни вещества от почвата: N, P, K, Cu, Zn, Mn, B, Fe, Mo, Mg, Ca, Sе.
 • повишават катионния обмен на почвата.

Кога Био Шанс е особено подходящ?

 • алкални почви с ниско съдържание на желязо.
 • песъчливи, глинести почви с ниско органично вещество (хумус).
 • кисели, подзолисти почви с ниско съдържание на хумус.
 • солени почви (солени блата).
 • варовити почви.

ОЩЕ ПОЛЗИ

Дългогодишната и прекомерна употреба на химически торове и препарати  води  до изтощение на почвите и изобилстващи вредни отлагания и тежки метали. Обработването на почвата в предсеидбения период с Био Шанс  почиства от отлагания, тежки метали и радионуклеиди, увеличава съдържанието на хумус и регулира по естествен път нивото на Ph.

Употребата на Био Шанс  води до намаляване на мобилността на тежките метали. Подвижността на медта се намалява с 15%, на цинка с 50%, на оловото с 25%, на кадмия с 15%.

Био Шанс се използва и за дезоксидация на почвата. След употребата му почвената киселинност намалява средно с 0,3-0,5 рН точки. Съдържанието на подвижни калиеви съединения се увеличава с 30-40% (в някои случаи и с 90%), съдържанието на мобилен фосфор се увеличава с 20-40%, общото съдържание на азот се увеличава с 20-30%.

Обработка на почвата с Био Шанс в две стъпки

 1. От 3 до 5 л. концентрат Био Шанс се разтварят в 300 л. вода.
 2. Количеството от 200 до 300 л. готов разтвор е достатъчно за обработка чрез разпръскване на 1 хектар.