We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
Моята количка
0.00 лв.
Хуминово подхранване на почвата и ускорено разграждане на стърнища с BIO CHANCE Professional
течен хуминов биотор от торф

Хуминово подхранване на почвата и ускорено разграждане на стърнища с BIO CHANCE Professional

Хуминовото подхранване на почвата и ускореното на разграждане на стърнища дават повече хранителни вещества от химически синтезираните NPK.

За добър старт на вегетацията през новия сезон, изтощените площи се нуждаят от специална грижа и възстановяване през есенно-зимния период.

Хуминовото подхранване на почвите съживява хумусния слой и активира обменните процесите в него.

Перфектният агропрепарат за целта е BIO CHANCE Professional – течен хуминов тор, ектрахиран от торф. Чрез него се хелатира органично хумусния слой, активира катионния обмен и осигурява достатъчен воден резерв в семената на младите посеви и кореновите им системи. Ефектът е комплексен и дълготраен. Растенията са по-здрави, добивите по-високи.

Осигурени от съдържанието на BIO CHANCE Professional: хуминови и фулвинови киселини, N, P, K, Cu, Zn, Mn, B, S, Fe, Mo, Mg, Ca, Sе, автохтонни микроорганизми – бактерии, ензими, фитохормони и др. повишават естествения имунитет на младите есенни посеви и ги зареждат със сила и енергия.

Ускоряването на естествения процес на разграждане на целулозните остатъци (стърнища) от културата-предшественик, благодарение на биологично активните микроорганизми – бактерии, ензими, фитохормони и др. съдържащи се в BIO CHNACE Professional се осъществява чрез свързването им с автохтонните бактерии от почвата, активирането им и превръщането им в хранителна среда за младите култури.

Чрез хуминово подхранване на почвите през есента с BIO CHANCE Professional се постига дезоксидиране и намаляване на мобилността на тежките метали, радионуклеиди и химически отлагания. По-ниска почвена киселиност с 0,3-0,5 pH.

Хуминовите и фулвиновите киселини подобряват водния баланс, повишават водопропускливостта и показателите за задържане на вода.

BIO CHANCE Professional повишава катионния обмен, увеличава съдържанието на подвижни калиеви съединения с 30-40%, мобилен фосфор с 20-40% и общото съдържание на азот с 20-30%.

Хуминовото третиране през есента възстановява естественото почвено плодородие и хумусния слой.