We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
Моята количка
0.00 лв.
Предсеитбена подготовка на почвата за богата реколта? Сега е моментът.
обработка на почвата с Био Шанс

Предсеитбена подготовка на почвата за богата реколта? Сега е моментът.

Дългогодишната и прекомерна употреба на химически торове и препарати  води  до изтощение на почвите и изобилстващи вредни отлагания и тежки метали. Затова обработването им в предсеитбения период е от изключителна важност. Тогава трябва да се постигне максимално почистване на отлагания, тежки метали и радионуклеиди. Тогава е и времетоо да се увеличи съдържанието на хумус и регулира по естествен път нивото на Ph.

♥Един от най-добрите природни чистачи и оздравители на почвите са хуминовите киселини.

 

Преди да видим защо и как действат те, нека погледнем към живота на почвените микроорганизми

Почвата е извънредно благоприятна среда за развитието на разнообразни микроорганизми. Почвената влага, органичното вещество от растителните остатъци и няколко неорганични почвени съединения служат като градивен материал за микроорганизмите.

Най-важната задача на микроорганизмите в почвата, е разрушаването на мъртвото органично вещество. Те минерализират натрупващото се в почвата органично вещество. Това е предпоставка за храненето и развитието на растенията, а следователно и за постигане на добри добиви.

Аеробните микроорганизми

Най-голяма активност при разлагане на мъртвото органично вещество в почвите проявяват микроорганизмите, които живеят само при наличие на кислород. Те се наричат аеробни. Те разлагат към 80% от органичното вещество до неорганични съединения, като въглероден двуокис, вода, амоняк и др. За изграждан на своя организъм използват само около 20% от него.

Някои аеробни почвени микроорганизми превръщат неусвоимите или отровните за растенията редуцирани форми на някои от хранителните елементи в усвоими и безвредни окислени форми. Типичен пример е сярата. При разлагане на органични серни съединения, сярата преминава непосредствено в сероводород (H2S), който е отровен за растенията. При аеробни условия обаче това съединение се окислява под влиянието на специални почвени бактерии до свободна сяра, после до сярна киселина. Последната с елементи на някои метали в почвата образува усвоими и за растенията сулфати.

Анаеробните микроорганизми

Други микроорганизми – анаеробните, живеят в отсъствие на кислород. Те не разлагат органичните вещества, а само ги превръщат в други органични съединения, включително в така важните хумусни вещества.

Разбира се, полезната дейност на живеещите в почвите микроорганизми не свършва с разрушаване на мъртвото органично вещество и производството на хумус. Азотусвоявашите почвени бактерии превръщат неусвоимия за висшите растения атмосферен азот в усвоими азотни съединения. Така се подпомага азотното хранене на растенията.

Дишайки, почвените микроорганизми отделят въглероден двуокис, който с влагата образува въглена киселина. Освен това много от тях произвеждат при своята дейност и други киселини, като оцетна, маслена, азотна сярна и др. Всички тези киселини атакуват трудно разтворимите минерални вещества на почвата и извличат от тях хранителни елементи в усвоима форма. Така се мобилизира потенциалните запаси от хранителни за растенията елементи.П

Почвените микроорганизми снабдяват растенията с редица органични вещества с голяма биологична активност. Сред тях са стимулатори на растежа, витамини, съставни части на ферменти, антибиотици и др., които засилват жизнената дейност на растителния организъм или го предпазват от някои болести.

♥ ТУК ИДВА МЯСТОТО И НА ХУМИНОВИТЕ КИСЕЛИНИ

Едно от най-силните предимства на хуминовите киселини е тяхното въздействие върху микробните популации в почвата. Учените все повече осъзнават колко важен е здравият микробиом за почвената среда. Много популации от бактерии са били унищожени заради човешка намеса и пестициди, а възстановяването им е задача номер едно за съществуването на земеделието.

 

Хуминовите киселини подпомагат растежа на микробните популации по два основни начина. Първо, те осигуряват източник на въглерод, който служи като източник на храна за микробите. На второ място, поради големия си размер, те осигуряват източник на микрофлора за колонизиране. Така че по същество хуминовите киселини осигуряват храна и подслон на полезните микроби, което обяснява защо микробните популации процъфтяват в среда, богата на хуминови киселини.

 

Доказано е в опитни условия, че употребата на торове, естествено богати на хуминови киселини кат Био Шанс води до намаляване на мобилността на тежките метали. Подвижността на медта се намалява с 15%, на цинка с 50%, на оловото с 25%, на кадмия с 15%.

Био Шанс се използва и за дезоксидация на почвата. След употребата му почвената киселинност намалява средно с 0,3-0,5 рН точки. Съдържанието на подвижни калиеви съединения се увеличава с 30-40% (в някои случаи и с 90%), съдържанието на мобилен фосфор се увеличава с 20-40%, общото съдържание на азот се увеличава с 20-30%.

При третиране СЛЕД ЖЪТВА с Био Шанс, биологично активния му състав, чрез съдържащите се в него микроорганизми и ензими, се свързва с и активира автохтонните бактерии  в почвата, което катализира естествения процес на разграждане на целулозните остатъци от културата-предшественик.