We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
BulgarianEnglishGreekRomanianTurkish
Моята количка
0.00 лв.
Как фулвиновата киселина допринася за по-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове?
По-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове

Как фулвиновата киселина допринася за по-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове?

По-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове – това е въпрос вълнуващ силно земеделците. Отговорът е във фулвиновата киселина.

Фулвиновата киселина е основен компонент на почвения хумус. Тя представлява органично ароматно вещество с малко молекулно тегло. Напълно водоразтворима е и е генерирана от разлагането на органична материя. Това е най-ефективният компонент на хуминовата киселина в почвата и основното вещество, което образува агрегатната почвена структура.

Как действа фулвиновата киселина?

Фулвинова киселина съдържа функционални групи като карбоксилни групи и фенолни хидроксилни групи. Има силни способности за комплексообразуване, хелиране и повърхностна адсорбция. Това води до намаляване на загубата на азот от амониевите съединения.  При фосфора фурвиновата киселина предизвиква увеличаване на разстоянието на движение на фосфора в почвата. Тя инхибира  водоразтворимя фосфор от почвата и от неефективен го превръща в достъпен. Друг ефект е стимулирането на усвояването на фосфор от кореновата система. Фулвиновата киселина може да абсорбира и съхранява калиеви йони. Така увеличава съдържанието на наличен калий, особено в синергия на калиеви торове.

Тестовете показват, че фулвиновата киселина е отговорна за по-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове. Може да увеличи ефекта от прилагането на азотни, фосфорни и калиеви хранителни вещества в торовете с най-малко 20%.

 Как постигате по-добро усвояване на азотни, фосфорни и калиеви торове?

  1. Синергичен ефект с азотен тор

Активните групи на фулвиновата киселина обикновено са донори на електрони. Те могат лесно да образуват съединения с много акцептори на електрони, наречени комплекси или хелати. Например фулвинова киселина-урея и т.н. Всъщност се образуват сложни (хелатни) вещества, които намаляват загубата на амониев азот в амониевия бикарбонат и да подобрят степента на използване на азотния тор. Разградената нитрофулвинова киселина след окисляване, може да инхибира активността на уреазата и да намали изпаряването на уреята.

Добавянето на фулвинова киселина към амониевия бикарбонат може да намали скоростта на изпаряване на азота на амониевия бикарбонат от 13,1% на 2,04% за 6 дни.

Добавянето на фулвинова киселина, особено на нитрофулвинова киселина, към уреята може да генерира урея комплекси, да забави разлагането на уреята.  Така се удължава ефекта на наторяването и се намалява загубата му в почвата. Ефектите са увеличена степен на използване на уреята с 30% и увеличено последващото действие с над 15%. Резултатите от тестове за степента на използване на азот показават, че след добавяне на фулвинова киселина степента на използване се увеличава от 30,1% на 34,1%, а абсорбцията на азот се увеличава с 10%.

Ефектът на фулвинова киселина в комбинация с азот върху растежа и развитието на растенията е очевиден. Когато азотът и фулвиновата киселина са достатъчни, растенията могат да синтезират повече протеини и да насърчават деленето и растежа на клетките.  Така листната маса на нараства по-бързо и в резултат повече листна площ участва във фотосинтезата. Има очевиден ефект върху стимулирането на растежа и здравината на растенията. Често при едновременно прилагане на азотен тор с продукт съдържащ хуминови и фулвинови киселини, листата на посевите бързо позеленяват и растежът се увеличава.

  1. Синергичен ефект с фосфорен тор

Разградената нитрофулвинова киселина увеличава разстоянието на движение на фосфора в почвата. Тя пречи на фиксирането на водоразтворим фосфор в почвата. Превръща неефективния фосфор в достъпен и стимулира усвояването на фосфор от корените на раастенията. Фулвинова киселина, комбинирана с фосфорен тор, участва във фотосинтезата, дишането, съхранението и доставянето на енергия, деленето и растеж на клетките и други жизненоважни процеси в растенията.

Използвайте фулвинова киселина за защита на водоразтворим фосфатен тор или комбиниран тор на базата на фосфор, за да намалите фиксирането на фосфор; за стимулиране на усвояването на фосфор и подобряване на ефективността от използване на фосфорния тор.

  1. Синергичен ефект с калиев тор

Фулвинова киселина абсорбира и съхранява калиеви йони. Намалява загубата на калий в песъчливи, засолени и глинести почви. Фулвиновата киселина стимулира обмена на калий и увеличава количеството на усвояване. Тя разгражда калий-съдържащите минерали, бавно увеличава отделянето му, вследствие на което повишава съдържанието на активен калий в почвата. Фулвинова киселина, чрез своята биологична активност, стимулира и регулира физиологичния метаболитен процес на културите като увеличава количеството на абсорбирания калий с повече от 30%.

Комбинираната употреба на фулвинова киселина и калий стимулира фотосинтезата, значително подобрява усвояването и използването на азот от растенията, като бързо го превръща в протеин, при консумация на минимални количества вода.

  1. Стимулиране на усвояването на микроелементи

Освен голямото количество елементи като азот, фосфор и калий, растежът и развитието на културите също се нуждаят от микроелементи като желязо(Fe), бор(B), манган(Mn), цинк(Zn), молибден(Mo), мед(Cu) и др.

Здравето на растенията, устойчивостта към болести, увеличаването на добива и качеството на земеделската продукция са важни за всяко стопанство.

Повечето от микроелементите в почвата са в неефективно състояние и трудни за усвояване от растенията. Прилагането на торове с микроелементи не гарантира тяхното усвояване от растенията, защото те лесно се фиксират от почвата и остават неподвижни.

Фулвинова киселина образува хелати (хелатира) на микроелементи със силна подвижност и лесно усвояване от културите. После ги „доставя“ до различни части на културите и ефективно решава „болестта на дефицита“.

Изследванията показват, че фулвиновата киселина и желязо(Fe), цинк (Zn) и други микроелементи могат да претърпят реакции на хелиране. Така се образуват хелати на микроелементи с фулвинова киселина. Те са добра разтворимост и лесно се усвоява от растенията. Такива са фулвинова киселина-Zn, фулвинова киселина-Mn, фулвинова киселина киселина-Fe и др., Усвояването протича през корените или листата и преносът на микроелементи продължава на клетъчно ниво.

Тестовете показват, че количеството желязо(Фе) навлизащо в корена чрез желязна фулвинова киселина, е с 32% повече от това на железния сулфат. Количеството, циркулиращо в листната система, е два пъти по-голямо от това на железния сулфат. В резултат наблюдаваме увеличено съдържание на хлорофил с 15-45% и цялостно ефективно решаване на проблема причинен от дефицита на желязо.

Източник: Plant Nutrition and Protection, China

Автор: Кати Лу