We are Online Market of organic fruits, vegetables, juices and dried fruits. Visit site for a complete list of exclusive we are stocking.

Usefull links

Свържете се с нас

БИО ШАНС - Добре дошли при нас.
BulgarianEnglishGreekRomanianTurkish
По-чиста природа и по-дорба печалба. Възможно ли е?

По-чиста природа и по-дорба печалба. Възможно ли е?

Био Шанс – концентрат на течен хуминов тор, използван самостоятелно или комбиниран с други продукти, включително и за растителна защита, предизвиква намаляване на консумацията на химически препарати: минерални торове до 30-40% и пестициди с 20-30%.

По-ниските разходи за земеделските стопани се постигат чрез високите проценти на разреждане с вода на концентрата. Използването на Био Шанс – концентрат на течен хуминов тор, намалява и разходите за техника, горива и труд.

Прилагането на Био Шанс – концентрат на течен хуминов тор води и до измеримо подобрение на екологичния статус на обработваната земя, запазване на плодородието на земеделските площи и минимизиране на вредното човешкото въздействие върху почвите и околната среда.

Био Шанс – концентрат на течен хуминов тор е абсолютно безвреден за пчелите.